Bảo hiểm tai nạn cá nhân

personal accident insurance

Hình thức bảo hiểm được thiết kế phù hợp lối sống của bjan

Khi nhắc đến bảo hiểm tai nạn cá nhân, khách hàng hiếm khi có sự lựa chọn ngoài các gói bảo hiểm được áp dụng cho mọi khách hàng với chi phí đắt đỏ. Chúng tôi giúp khách hàng chỉ phải thanh toán cho bảo hiểm phục vụ đúng nhu cầu của họ.

personal accident insurance illustration

Bảo hiểm toàn diện

Quản lý yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tự động

Chính sách bảo hiểm được cá nhân hóa tùy theo nhu cầu

Điều gì tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi?

 • Các chính sách bảo hiểm vi mô có tính tùy chỉnh cao theo nhu cầu riêng của khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng trên toàn khu vực Đông Nam Á chỉ qua một đối tác duy nhất.
 • Tích hợp nền tảng dễ dàng.
 • Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được số hóa và Phê duyệt yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhanh chóng.
 • Hỗ trợ phân tích nâng cao
personal accident insurance coverage
idea bulb icon

Tìm hiểu cách Igloo có thể giúp tích hợp các giải pháp bảo hiểm tùy chỉnh với nền tảng của bạn

Sản phẩm cốt lõi của Igloo nằm ở việc phát triển các giải pháp và dịch vụ toàn diện trong toàn bộ chuỗi giá trị hành trình bảo hiểm. Chúng tôi giúp các đối tác của mình cung cấp cho người dùng của họ các sản phẩm bảo hiểm phù hợp theo cách tối ưu và thân thiện với người dùng nhất.

Khám phá và mua hàng

 • Tối ưu hóa trải nghiệm khám phá và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm
 • Minh bạch và dễ hiểu; không có thuật ngữ và giấy tờ phức tạp
 • Phương thức thanh toán dễ dàng, tiện lợi

Kích hoạt và quản lý hợp đồng

 • Quản lý và kích hoạt hợp đồng dễ dàng được cung cấp bởi nền tảng công nghệ tự phục vụ đầy đủ
 • Quyền truy cập được xác thực để đảm bảo an toàn dữ liệu
 • Gia hạn thanh toán tự động có thể được bật và tắt dựa trên tùy chọn

Quản lý bồi thường

 • Gửi yêu cầu trực tuyến để xử lý nhanh và bồi hoàn
 • Thông báo ngay lập tức về yêu cầu bồi thường và cập nhật trạng thái bồi hoàn
 • Hỗ trợ khách hàng đa kênh có sẵn để được hỗ trợ

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm?

Liên hệ với chúng tôi tại partnership@iglooinsure.com