Bảo hiểm bảo mật an ninh mạng

cyber security illustration

Bảo vệ các hoạt động trực tuyến của bạn

Việc sử dụng internet rộng rãi trong thời đại kỹ thuật số ngày nay đã dẫn đến sự gia tăng của tội phạm công nghệ như đánh cắp thông tin cá nhân và tiền bạc. Chúng tôi đem lại sự bảo vệ bằng các giải pháp bảo hiểm có thể tùy chỉnh với mức phí hợp lý phục vụ cho nhu cầu cá nhân của bạn.

Giải pháp có tính tùy chỉnh cao

Hình thức đăng ký linh hoạt

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được số hóa và Phê duyệt yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhanh chóng

Điều gì tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi?

Giải pháp bảo hiểm rủi ro an ninh mạng có tính tùy chỉnh.

Bảo hiểm trên nhiều lĩnh vực SME (doanh nghiệp vừa & nhỏ).