Bảo hiểm bệnh đơn lẻ

single disease illustration

Bảo vệ bạn khi bạn cần

Sống trong khu vực Đông Nam Á rất dễ mắc phải các bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết và sốt rét. Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm này nằm ngoài khả năng đối với những người không có khả năng chi trả mức phí bảo hiểm đắt đỏ thường đi kèm trong gói bảo hiểm tai nạn cá nhân. Bảo hiểm bệnh đơn lẻ của Igloo phục vụ cho những cộng đồng dễ tổn thương, giúp họ tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm cho những căn bệnh nguy cấp hiện nay như COVID-19, đặc biệt đối với người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao.

Điều gì tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi?

Dịch vụ bảo hiểm nâng cao cho 24 bệnh

Mức phí bảo hiểm được định giá linh động & theo thời gian thực

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được số hóa và Phê duyệt yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhanh chóng

Hỗ trợ phân tích nâng cao