Tác động Igloo - Đóng góp mục tiêu phát triển bền vững

800 triệu người trên thế giới vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực mà không đủ tài chính để mua bảo hiểm

Chênh lệch thiếu thốn bảo hiểm toàn cầu vào khoảng 162,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó ở các nền kinh tế mới nổi đóng góp 96% mức chênh này

Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines và Indonesia là những nước ít được bảo hiểm nhất trên thế giới

(Nguồn: Llyod's)

Chúng ta có thể tạo ra sự ảnh hưởng toàn cầu với bảo hiểm không?

Câu trả lời của chúng tôi: Chắc chắn có.

vision icon

Tầm nhìn của chúng tôi
Bảo Hiểm Cho Mọi Ngườil

Là một công ty công nghệ bảo hiểm hàng đầu ở Đông Nam Á, và với tầm nhìn về Bảo Hiểm Cho Mọi Người, chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo hiểm cho các phân khúc dân số có thu nhập thấp đến trung bình chưa được bảo hiểm trong khu vực. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách cung cấp các giải pháp tạo điều kiện cho các sản phẩm bảo hiểm với giá cả phải chăng bằng công cụ dữ liệu và công nghệ.

Dưới đây là tác động của chúng tôi trong những năm qua

Igloo đóng góp đến tám trong số 17 mục tiêu

Xoá đói giảm nghèo

Chúng tôi đang tạo điều kiện để bảo vệ thu nhập và sinh kế, thông qua các giải pháp về sức khỏe, thiên tai, ảnh hưởng của thiên tai, cũng như cho nền kinh tế nhỏ, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và các doanh nhân nữ

Chấm dứt nghèo đói dù là hình thức nào ở mọi nơi

Không còn nạn đói

Bảo hiểm Chỉ số Thời tiết của chúng tôi đang đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách bảo vệ mùa màng của hơn 1,5 triệu nông dân trồng lúa ở Việt Nam

Chấm dứt nạn đói dù là hình thức nào ở mọi nơi

Sức khỏe tốt và hạnh phúc

Chúng tôi đang hỗ trợ các mục tiêu đảm bảo sức khỏe tốt bằng cách cung cấp bảo hiểm y tế để giải quyết những khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe truyền thống

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường hạnh phúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Bình đẳng giới

Chúng tôi quan tâm đến môi trường làm việc và bình đẳng giới bằng cách tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân phát triển độc lập về kinh tế

Đạt bình đẳng giới và tạo điều kiện cho tất cả phụ nữ và bé gái

Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế

Chúng tôi đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xây dựng khả năng phục hồi kinh doanh thông qua các giải pháp bảo hiểm liên quan

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, tạo việc làm đầy đủ, hiệu quả và công việc tốt cho tất cả mọi người

Đổi mới ngành và cơ sở hạ tầng

Chúng tôi giải quyết từng bước của chuỗi giá trị bảo hiểm thông qua các nền tảng trực quan và hỗ trợ công nghệ. Đặc biệt là thông qua số hóa bảo hiểm, chúng tôi đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm ở những phân khúc mà bình thường không thể tiếp cận đến

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa bao quát và bền vững và thúc đẩy cải cách đổi mới

Giảm thiểu bất bình đẳng

Chúng tôi đang cải thiện cuộc sống của những người không có đặc quyền về việc làm chính thức và các lợi ích an sinh xã hội như những người lao động hợp đồng và cộng đồng nông dân

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia

Hợp tác vì mục tiêu chung

Chúng tôi hợp tác với các đối tác trên khắp các ngành để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tích hợp mới và sáng tạo

Tăng cường các phương tiện thực hiện và phục hồi quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tác động của chúng tôi với những con số

800.000 Người lao động và các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ

Tiếp cận bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho 600.000 người

16 triệu Hợp đồng bảo hiểm được phát hành đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững

Thông qua những nỗ lực của chúng tôi trong việc cung cấp Bảo Hiểm Cho Mọi Người, chúng tôi đang hỗ trợ tám Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Chúng tôi đang tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao thu nhập và sinh kế, thông qua các giải pháp bảo hiểm của chúng tôi trong việc bảo vệ thu nhập và khoản vay, sức khỏe, thiên tai và thời tiết, nhắm vào những người cần nó nhất – lao động hợp đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) và phụ nữ.

Kết nối cùng Ignite ngay bây giờ!

Bạn cảm thấy hứng thú và có mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về Ignite? Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn!

Ignite form (VN)