โรคเดี่ยว

single disease illustration

คุ้มครองคุณในทุกที่ที่สำคัญ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเขตร้อนเช่นไข้เลือดออกและมาลาเรียแต่ความความคุ้มครองนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายคนที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงที่มาพร้อมกับแผนอุบัติเหตุส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้การประกันภัยโรคเดียวของIglooให้บริการแก่ชุมชนที่เสี่ยงเหล่านี้โดยให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและโรคร่วมสมัยเช่นโควิด-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

เพิ่มความคุ้มครอง 24 โรค

เบี้ยประกันแบบเรียลไทม์และราคาแบบไดนามิก

กระบวนการเคลมแบบดิจิทัลและการอนุมัติการเคลมอย่างรวดเร็ว

การรองรับการวิเคราะห์ขั้นสูง