โรคเดียว

คุ้มครองคุณในทุกที่ที่สำคัญ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเขตร้อนเช่นไข้เลือดออกและมาลาเรียแต่ความความคุ้มครองนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายคนที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงที่มาพร้อมกับแผนอุบัติเหตุส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้การประกันภัยโรคเดียวของIglooให้บริการแก่ชุมชนที่เสี่ยงเหล่านี้โดยให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและโรคร่วมสมัยเช่นโควิด-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com