การขนส่ง

transit shipping insurance illustration

ความสบายใจในการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของคุณ

การเพิ่มขึ้นของการซื้อของออนไลน์ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สินค้าจะสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่งเรามอบความสบายใจให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายขณะทำธุรกรรมออนไลน์

การเปิดใช้งานกรมธรรม์เมื่อซื้อ

เบี้ยประกันแบบไดนามิก

ความคุ้มครองสำหรับสินค้าสูญหายหรือเสียหาย

กระบวนการเคลมแบบอัตโนมัติ

การบริการช่วยเหลือผู้ขายตลอดเวลา

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

โซลูชันประกันภัยการขนส่งสำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อบนแพลตฟอร์มของคุณผ่าน API เดียว

การขยายธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการคุ้มครองการขนส่งข้ามพรมแดน

การรวมแพลตฟอร์มที่ราบรื่น

กระบวนการเคลมและการเบิกจ่ายที่ง่ายและรวดเร็ว

เบี้ยประกันภัยส่วนบุคคลตามเครื่องมือประเมินความเสี่ยง