ความปลอดภัยทางไซเบอร์

cyber security illustration

ปกป้องกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในยุคดิจิทัลในปัจจุบันได้นำไปสู่การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เช่นการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลและการโจรกรรมทางการเงินเราให้การประกันภัยด้วยโซลูชันการประกันภัยที่ปรับแต่งได้และราคาไม่แพงซึ่งตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

โซลูชันที่ปรับแต่งได้มาก

การสมัครที่ปรับเปลี่ยนได้

กระบวนการเคลมแบบดิจิทัลและการอนุมัติการเคลมอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

โซลูชันการประกันภัยความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่ปรับแต่งได้

ครอบคลุม SME ทุกภาคส่วน