อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกและของใช้ส่วนบุคคล

phone screen protection illustration

คุ้มครองไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคุณ

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักจะมีราคาสูงกว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเราจึงให้อิสระแก่คุณในการปรับแต่งแผนของคุณเองและรับประกันภัยอุปกรณ์ของคุณทั้งเก่าและใหม่ในราคาที่ไม่แพง

การประเมินความสมบูรณ์ของโทรศัพท์ที่จดสิทธิบัตร

การแจ้งเตือนความเสียหายครั้งแรกแบบดิจิทัล

การประเมินความเสียหายทางดิจิทัลและการซ่อมแซม

บริการรับ-ส่ง แล ะซ่อมครบวงจร

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

คำแนะนำส่วนบุคคลโดยอิงตามช่วงการซื้อในปัจจุบัน ประวัติการซื้อที่ผ่านมาและช่วงชีวิตของลูกค้า

เบี้ยประกันภัยแบบไดนามิกตามโปรไฟล์ความเสี่ยง

การรวม API อย่างราบรื่นและการเข้าถึงความครอบคลุมทั่วทั้ง SEA

กระบวนการเคลมแบบดิจิทัลและการอนุมัติการเคลมอย่างรวดเร็ว

การรองรับการวิเคราะห์ขั้นสูง