นักเล่นเกม

car and motor insurance

ความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับนักเล่นเกมออนไลน์

จากความนิยมของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-sports ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ความกังวลในการเล่นเกมที่ต้องการความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้น ประกันภัยเกมเมอร์ของ Igloo ให้การคุ้มครองสุขภาพของเกมเมอร์ ที่รวมไปถึงอาการต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณมือ

การสมัครที่ปรับเปลี่ยนได้

ประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

ให้ความคุ้มครอง 100% สำหรับบางกลุ่มอาการของโรค

การรวมแพลตฟอร์มที่ราบรื่น

กระบวนการเคลมแบบดิจิทัลและการอนุมัติการเคลมอย่างรวดเร็ว

กระบวนการเคลมและการเบิกจ่ายที่ง่ายและรวดเร็ว