Regional Insurtech Igloo partners Sendo, Viettel Store, PVI, and BSH to introduce insurance protection for mobile phones in Vietnam

Regional insurtech Igloo, today announced its partnership with local e-commerce giant Sendo and the country’s leading electronic device retail chain Viettel Store. Accordingly, both Sendo and Viettel Store will offer their online and offline customers Igloo’s Accidental Damage and Liquid Damage Insurance (ADLD), a comprehensive protection plan for electronic and mobile devices. The insurance is underwritten by PVI Insurance and Saigon-Hanoi Insurance Corporation (BSH), leading providers in the country.

Read more

As Featured On

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com