Regional insurtech Igloo extends Series B to US$46 Million, will build on core capabilities to sustain growth and strengthen lead across key markets in Southeast Asia

Regional insurtech Igloo announced today that it has successfully raised an additional US$27 million in its Series B extension, bringing a close to its Series B funding round at US$46 million. The initial Series B capital raise of US$19M in March this year was led by Cathay Innovation, with further investments from ACA and other existing investors including OpenSpace.

Read more

As Featured On

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com