Igloo in the press

happy business people discussing while walking

Igloo ปิดดีล 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการระดมทุนรอบพรีซีรีส์ C ประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้น 50%

อินชัวร์เทคระดับภูมิภาคปิดดีล 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบพรีซีรีส์ C เพื่อใช้ขยายกิจการในภูมิภาคผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเป้าขยายตลาดในประเทศไทยในฐานะตลาดสำคัญที่มีการเติบโต

December 4, 2023
Read more