Bảo hiểm bệnh đơn lẻ

Bảo vệ bạn khi bạn cần

Sống trong khu vực Đông Nam Á rất dễ mắc phải các bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết và sốt rét. Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm này nằm ngoài khả năng đối với những người không có khả năng chi trả mức phí bảo hiểm đắt đỏ thường đi kèm trong gói bảo hiểm tai nạn cá nhân. Bảo hiểm bệnh đơn lẻ của Igloo phục vụ cho những cộng đồng dễ tổn thương, giúp họ tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm cho những căn bệnh nguy cấp hiện nay như COVID-19, đặc biệt đối với người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao.

Điều gì tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi?

Các sản phẩm khác của chúng tôi?

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com