Báo chí

happy business people discussing while walking

Igloo phát triển mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021 với các đối tác mới, cải tiến sản phẩm và dàn lãnh đạo chủ chốt mới.

June 15, 2021

10 quan hệ đối tác mới trong 6 tháng đầu năm với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, viễn thông, hậu cần và bảo hiểm như RedDoorz (ID), MobiFone (VN), AhaMove (VN), AIS (TH), Philpacific Insurance Brokers (PH) và Lozi (VN)

Xem thêm