Bảo hiểm chỉ số thời tiết

Sản phẩm được cung cấp bởi

6103a3e94ac03f2612687405_igloo-logo
bsh-removebg-preview

Bảo hiểm chỉ số thời tiết nhằm mang lại sự an tâm cho người nông dân, đối tượng dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng của khí hậu. Với quy trình giải quyết yêu cầu bảo hiểm nhanh chóng, đơn giản và minh bạch, sản phẩm mang lại sự thuận tiện và yên tâm cho người nông dân vì các khoản thanh toán giờ đây sẽ dựa trên các sự kiện đã được dự tính trước và các chỉ số chính thức có thể được truy cập công khai

Theo dõi chỉ số thời tiết

Dữ liệu chỉ số thời tiết được báo cáo bởi các trạm thời tiết tại hơn 2000 trạm mưa tự động và 650 trạm khí tượng. Tất cả các trạm đều được Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (VNMHA) quan trắc, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc gia.

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com