Bảo hiểm xe cơ
giới
Sản phẩm bảo hiểm dựa theo mức sử dụng đáp ứng cách nhu cầu bảo hiểm xe cơ giới.
Bảo hiểm bảo mật an ninh mạng
Giải pháp bảo hiểm rủi ro an ninh mạng có tính tùy chỉnh
Bảo hiểm thiết bị điện tử và hàng hóa cá nhân
Bảo hiểm cho một bộ sản phẩm toàn diện.
Igloo_Icons_FA-18
Bảo hiểm điện thoại di động
Dễ dàng đề xuất gói bảo hiểm điện thoại cho khách hàng của bạn bằng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Bảo hiểm tai nạn cá nhân kỹ thuật số cấu hình cao
Bảo hiểm bệnh đơn lẻ
Bảo hiểm toàn diện cho từng bệnh cụ thể
Bảo hiểm vận chuyển
Giải pháp bảo hiểm vận chuyển toàn diện cho người tiêu dùng và người bán.
Bảo hiểm du lịch
Sản phẩm bảo hiểm du lịch hiện đại
Bảo hiểm vật nuôi
Giải pháp bảo vệ vật nuôi được cá nhân hóa.
gamer protection
Bảo vệ sức khỏe game thủ
Tích hợp việc bảo vệ game thủ vào trải nghiệm khách hàng của bạn bằng giải pháp công nghệ bảo hiểm của chúng tôi
Bảo vệ mua hàng trực tuyến
Tăng giá trị trải nghiệm mua hàng cho khách hàng đồng thời giảm thiểu rủi ro gian lận trên nền tảng của bạn
Bảo hiểm chỉ số thời tiết

Giải pháp công nghệ bảo hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com