800 triệu người trên thế giới vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực mà không đủ tài chính để mua bảo hiểm

Chênh lệch thiếu thốn bảo hiểm toàn cầu vào khoảng 162,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó ở các nền kinh tế mới nổi đóng góp 96% mức chênh này

Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines và Indonesia là những nước ít được bảo hiểm nhất trên thế giới

(Source: Llyod’s)

Chúng ta có thể tạo ra sự ảnh hưởng toàn cầu với bảo hiểm không?

Câu trả lời của chúng tôi: Chắc chắn có.

Tầm nhìn của chúng tôi

Bảo Hiểm Cho Mọi Người
Là một công ty công nghệ bảo hiểm hàng đầu ở Đông Nam Á, và với tầm nhìn về Bảo Hiểm Cho Mọi Người, chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo hiểm cho các phân khúc dân số có thu nhập thấp đến trung bình chưa được bảo hiểm trong khu vực. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách cung cấp các giải pháp tạo điều kiện cho các sản phẩm bảo hiểm với giá cả phải chăng bằng công cụ dữ liệu và công nghệ.

Dưới đây là tác động của chúng tôi trong những năm qua

Igloo đóng góp đến tám trong số 17 mục tiêu

Xoá đói giảm nghèo

Chúng tôi đang tạo điều kiện để bảo vệ thu nhập và sinh kế, thông qua các giải pháp về sức khỏe, thiên tai, ảnh hưởng của thiên tai, cũng như cho nền kinh tế nhỏ, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và các doanh nhân nữ
Chấm dứt nghèo đói dù là hình thức nào ở mọi nơi
Chấm dứt nạn đói dù là hình thức nào ở mọi nơi

Không còn nạn đói

Bảo hiểm Chỉ số Thời tiết của chúng tôi đang đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách bảo vệ mùa màng của hơn 1,5 triệu nông dân trồng lúa ở Việt Nam

Zero Hunger

Our parametric Weather Index Insurance is ensuring food safety by protecting the harvest of over 1.5 million rice farmers in Vietnam

End hunger in all its forms everywhere

Sức khỏe tốt và hạnh phúc

Chúng tôi đang hỗ trợ các mục tiêu đảm bảo sức khỏe tốt bằng cách cung cấp bảo hiểm y tế để giải quyết những khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe truyền thống

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường hạnh phúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi
Đạt bình đẳng giới và tạo điều kiện cho tất cả phụ nữ và bé gái

Bình đẳng giới

Chúng tôi quan tâm đến môi trường làm việc và bình đẳng giới bằng cách tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân phát triển độc lập về kinh tế

Gender Equality

We uphold workplace and gender equality by enabling women entrepreneurs to grow economically independent

Achieve gender equality and empower all women and girls

Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế

Chúng tôi đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xây dựng khả năng phục hồi kinh doanh thông qua các giải pháp bảo hiểm liên quan

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, tạo việc làm đầy đủ, hiệu quả và công việc tốt cho tất cả mọi người
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa bao quát và bền vững và thúc đẩy cải cách đổi mới

Đổi mới ngành và cơ sở hạ tầng

Chúng tôi giải quyết từng bước của chuỗi giá trị bảo hiểm thông qua các nền tảng trực quan và hỗ trợ công nghệ. Đặc biệt là thông qua số hóa bảo hiểm, chúng tôi đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm ở những phân khúc mà bình thường không thể tiếp cận đến

Industry Innovation and Infrastructure

We address each step of the insurance value chain through intuitive and tech-enabled platforms. Especially through digitisation of insurance, we are taking insurance cover where it otherwise can’t go.

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation

Giảm thiểu bất bình đẳng

Chúng tôi đang cải thiện cuộc sống của những người không có đặc quyền về việc làm chính thức và các lợi ích an sinh xã hội như những người lao động hợp đồng và cộng đồng nông dân
Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia
Tăng cường các phương tiện thực hiện và phục hồi quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Hợp tác vì mục tiêu chung

Chúng tôi hợp tác với các đối tác trên khắp các ngành để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tích hợp mới và sáng tạo

Partnerships for Goals

We work with partners across verticals to provide new and innovative embedded insurance products.

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development 

Tác động của chúng tôi với những con số

800.000
Người lao động và các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ

Tiếp cận bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho 600.000
người

16 triệu
Hợp đồng bảo hiểm được phát hành đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững

Thông qua những nỗ lực của chúng tôi trong việc cung cấp Bảo Hiểm Cho Mọi Người, chúng tôi đang hỗ trợ tám Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Chúng tôi đang tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao thu nhập và sinh kế, thông qua các giải pháp bảo hiểm của chúng tôi trong việc bảo vệ thu nhập và khoản vay, sức khỏe, thiên tai và thời tiết, nhắm vào những người cần nó nhất – lao động hợp đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) và phụ nữ.

Hợp tác cùng với chúng tôi để cùng nhau tạo ra tác động

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com