Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang Chính sách giải quyết khiếu nại của Igloo. Chúng tôi coi trọng phản hồi và khiếu nại,  do đó đã thiết lập chính sách này để cung cấp một quy trình công bằng và hiệu quả để nêu lên và giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào. Cho dù bạn là khách hàng hay các bên liên quan khác, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​từ bạn và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết  mọi vấn đề một cách kịp thời và phù hợp. Vui lòng khám phá trang này để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể đưa ra khiếu nại và thời hạn giải quyết.

Chính sách giải quyết khiếu nại của chúng tôi nhằm mục đích:

  • Cung cấp một quy trình công bằng và minh bạch để nêu lên và giải quyết các khiếu nại hoặc quan ngại.
  • Đảm bảo rằng tất cả các khiếu nại được xử lý một cách kịp thời và thích hợp.
  • Cung cấp một phương tiện rõ ràng và dễ tiếp cận để truyền đạt các khiếu nại hoặc mối quan tâm đến tổ chức.
  • Duy trì văn hóa giao tiếp cởi mở và cải tiến liên tục trong tổ chức.
  • Đảm bảo rằng tất cả khách hàng hoặc các bên liên quan khác được đối xử tôn trọng và nhân phẩm trong suốt quá trình khiếu nại.

Báo cáo khiếu nại

Igloo sẽ trả lời bạn trong vòng 5 ngày làm việc và đưa ra giải pháp trong vòng 14 ngày làm việc.

Asian presence

At Igloo we continue to grow throughout Southeast Asia.
We currently have offices across 6 cities in Southeast Asia, with expertise and capabilities spanning commercial, insurance, product, marketing and customer service.
We work with close to 30 partners across Indonesia, China, Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia and Australia in e-commerce, Telecommunications, Banking, Insurance & Lifestyle industries to deliver over 10 product lines to consumers in the region.
We work with close to 30 partners across Indonesia, China, Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia and Australia in e-commerce, Telecommunications, Banking, Insurance & Lifestyle industries to deliver over 10 product lines to consumers in the region.
igloo-presence-map

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com