API คำแนะนำ

ดูเพิ่มเติม

ระบบแนะนำของ Igloo ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริบทของการประกันภัย ซึ่งแตกต่างจากระบบแนะนำแบบดั้งเดิมในภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อแนะนำข้อเสนอที่ดีที่สุดตามชุดข้อมูลขนาดใหญ่

โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะสมัครรับความคุ้มครองเพิ่มเติมมากที่สุด ระบบแนะนำของเราให้พันธมิตรสามารถปรับประสิทธิภาพการขายต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ไม่มีใครเทียบได้

สิทธิประโยชน์

โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดในรูปแบบเฉพาะบุคคลและเน้นข้อมูลเป็นหลัก ระบบแนะนำของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการขายต่อเนื่องสำหรับพันธมิตร ซึ่งช่วยให้เราส่งมอบอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ (อัตรา Conversion) ที่สูงขึ้นและรายได้ที่สูงขึ้น

วิธีการทำงาน

ระบบแนะนำของเราขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

API อื่นๆ ของเรา

API การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ปรับปรุงประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้า
API การกำหนดราคา
ให้เบี้ยประกันที่ยุติธรรมเพื่อเพิ่มอัตรา Conversion

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com