ประกันภัยเกมเมอร์

Gamer Protection

ความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับนักเล่นเกมออนไลน์

จากความนิยมของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-sports ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ความกังวลในการเล่นเกมที่ต้องการความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้น ประกันภัยเกมเมอร์ของ Igloo ให้การคุ้มครองสุขภาพของเกมเมอร์ ที่รวมไปถึงอาการต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณมือ

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่าง

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com