API การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดูเพิ่มเติม

ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอัตโนมัติของเราจะแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นดิจิทัล เช่น ข้อความและรูปภาพ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นกับทั้งข้อมูลที่ยื่นเสนอและข้อมูลภายนอก
 
ซึ่งช่วยให้เราลดการทำงานของบุคคล ลดเวลาโต้ตอบ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งเรายังอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้โดยอัตโนมัติในหลายๆ กรณีด้วย!

สิทธิประโยชน์

เรามีโซลูชันที่คุ้มค่าด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเวลาในการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมาก เกินความคาดหวังของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในอุตสาหกรรม

วิธีการทำงาน

ขับเคลื่อนโดยการเรียนรู้ของเครื่องและ AI ระบบตรวจจับการฉ้อโกงของเรา

API อื่นๆ ของเรา

API การกำหนดราคา
ให้เบี้ยประกันที่ยุติธรรมเพื่อเพิ่มอัตรา Conversion
API คำแนะนำ
ช่วยให้พันธมิตรของเราประสบความสำเร็จเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายที่เหมาะสมที่สุด

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com