Igloo Partners with DANA to Provide Safe Dining Plan Insurance

Regional Insurtech Igloo and DANA, an Indonesian e-wallet company, announced the availability of a new personal insurance product that focuses on food poisoning. The microinsurance, which can be purchased for a nominal amount of IDR 300 through DANA QRIS, will provide up to IDR 500,000 in coverage, which can be claimed by providing an identity card and proof of medicine purchase.

Read more

As Featured On

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com