Igloo partners with AIS Insurance service to offer smartphone and gadget protection insurance products to AIS’s customers with prices starting at 107 THB / year

Southeast Asian insurtech company Igloo has partnered with AIS Insurance service to offer two new mobile insurance products. AIS customers can now subscribe to Igloo’s Phone Screen Protection insurance plan and Mobile 360 insurance plan that start at THB 107 / year. AIS customers who subscribe to these new mobile insurance plans can also earn up to 150 AIS points from now until 30 June 2022.

Read more

E-Wallet DANA introduces new “Gamer’s Protection” with Igloo, bringing insurance to gamers in Indonesia

Indonesia’s leading e-wallet DANA today announced that it is expanding its offerings by providing its users insurance protection against health risk from gaming, in cooperation with Singapore-headquartered regional insurtech Igloo. Together with Igloo, DANA introduces its second insurance product, Gamer’s Protection, for avid video gamers in Indonesia who worry about health risks associated with gaming. The offering comes shortly after the launch of Electronic Gadget Insurance, launched by DANA and Igloo in October 2021.

Read more

As Featured On

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com