foodpanda Singapore bermitra dengan Igloo, insurtech regional terkemuka, untuk menawarkan perlindungan kecelakaan terhadap pengendara foodpanda dan keluarga mereka

Singapore-headquartered regional insurtech Igloo today announced its partnership with Singapore’s leading food delivery platform, foodpanda, to offer personal accident cover to foodpanda riders and their loved ones. The policy, named PandaCare, aims to provide riders with fuss-free, wallet-friendly insurance coverage that they can also extend to immediate family members.

Baca lebih lanjut

Igloo mendukung H12021 yang kuat dengan kemitraan baru, inovasi produk serta perekrutan kepemimpinan utama.

Insurtech regional Igloo mencapai paruh pertama yang gemilang, dengan pertumbuhan GWP sebesar 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini bertujuan untuk memperluas kehadiran dan keahlian regional di ruang insurtech di seluruh ekonomi digital yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, and Filipina.

Baca lebih lanjut

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com