Blog 4 Test

Table of Contents

Indonesia’s leading e-wallet DANA today announced that it is expanding its offerings by providing its users insurance protection against health risk from gaming, in cooperation with Singapore-headquartered regional insurtech Igloo. Together with Igloo, DANA introduces its second insurance product, Gamer’s Protection, for avid video gamers in Indonesia who worry about health risks associated with gaming. The offering comes shortly after the launch of Electronic Gadget Insurance, launched by DANA and Igloo in October 2021.

Topics

Like & Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Newsletter

On Trend

Most Popular Stories

Blog 4 Test

Indonesia’s leading e-wallet DANA today announced that it is expanding

Read Mor

Blog 3 Test

Indonesia’s leading e-wallet DANA today announced that it is expanding

Read Mor

Blog 2 Test

Indonesia’s leading e-wallet DANA today announced that it is expanding

Read Mor

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com